završni rad
Proračun uporabnog vijeka armiranobetonskih konstrukcija

Juraj Ercegovac (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za graditeljstvo