završni rad
Sveobuhvatna sestrinska skrb bolesnika u terminalnoj fazi maligne bolesti

Maja Benković (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo