diplomski rad
Primjena modela IS-LM i AS-AD u suvremenoj makroekonomskoj analizi

Stela Medved (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju