završni rad
Upoznatost medicinskih sestara i studenata sestrinstva s poremećajima autističnog spektra

Kristina Hudler (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo