završni rad
Zdravstvena njega i kvaliteta života bolesnika sa crijevnom stomom

Ivana Ruhek (2017)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo