diplomski rad
Utjecaj imidža marke na odabir luksuznog kozmetičkog proizvoda

Monika Jurić (2018)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju