Rad nije dostupan
diplomski rad
Kreativnost u poslovnoj komunikaciji

Klaudija Košćak (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za komunikologiju i odnose s javnošću
Podaci o radu
NaslovKreativnost u poslovnoj komunikaciji
AutorKlaudija Košćak
Voditelj/MentorLjubica Bakić-Tomić (mentor)
Sažetak rada
Pod kreativnošću podrazumijevamo stvaranje nečega novoga, drugačije od dosadašnjeg, te je samim time u današnje vrijeme kreativnost svugdje prisutna. Danas ne postoji organizacija koja ne pronalazi adekvatna rješenja za poticanje kreativne poslovne atmosfere, te se iz tog razloga sve više pažnje u poslovanju posvećuje kreativnosti. Međutim važan dio kreativnosti je poslovna komunikacija. Naime uspješne kompanije cijene kreativnu komunikaciju svojih zaposlenika i suradnika, a u poslovanju se koriste brojnim tehnikama za njeno poticanje. Cilj istraživanja je utvrđivanje učinkovitosti kreativne komunikacije unutar neke organizacije, te utvrđivanje uspješnosti komunikacije. Problem istraživanja u ovome radu je kako radne organizacije gledaju kreativnost zaposlenika, i pod kojim uvjetima daju veće šanse kreativnim zaposlenicima. Istraživanje je provedeno slučajnim odabirom u razdoblju od 05.04. - 20.04. 2014. godine, na uzorku od 112 ispitanika. Uzorak u istraživanju sproveden je samo na zaposlenim osobama. Instrument istraživanja bio je anketni upitnik. Prvi dio pitanja je o socio-demografskim podacima kao što su spol, dob, obrazovanje, radni staž. Drugi dio pitanja se odnosio na suštinski predmet istraživanja- mišljenja i stavovi ispitanika o kreativnosti u poslovnoj komunikaciji.
Ključne riječikreativnost poslovna komunikacija kreativna komunikacija
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za komunikologiju i odnose s javnošću
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Odnosi s javnošću
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaOdnosi s javnostima
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra odnosa s javnostima
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rel. publ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-06-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
By creativity we mean the creation of something new, different from previous, and therefore today creativity is ubiquitous. Today there is an organization that does not find adequate solutions for the promotion of creative business atmospheres, and for this reason, more and more attention devoted to the business of creativity. However an important part of creativity is a business communication. Namely successful companies value creative communication of their employees and contributors, in business se benefited numerous techniques to stimulate her. Object of research is to determine the effectiveness of creative communication within an organization, and determining the success of communication. The problem of this survey is to labor organizations see the creativity of employees, and under what conditions give greater chance creative employees. The survey was conducted at random in the period from 05.04. - 20.04. 2014, on a sample of 112 respondents. The sample in the survey was implemented only to employed persons. The survey instrument was a questionnaire. The first part of the question is about the sociodemographic data such as gender, age, education, length of service. Other part of the question was related to essential object of research - opinions and views of respondents about creativity in business communication.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)creativity business communication creative communication
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:452562
PohranioJasna Kosić