Rad nije dostupan
završni rad
Program mjera zdravstvene zaštite za djecu od 0 do 3 godine života

Maja Cupić (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
Podaci o radu
NaslovProgram mjera zdravstvene zaštite za djecu od 0 do 3 godine života
AutorMaja Cupić
Voditelj/MentorIvana Živoder (mentor)
Sažetak rada
Zdravlje je jedno od osnovnih ljudskih prava svakoga čovjeka, Svjetska zdravstvena organizacija promovira zdravlje kao temeljno ljudsko pravo, njezin cilj je postići najviši stupanj zdravlja svih naroda. Zdravstvena zaštita obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za unaprjeđenje, očuvanje i vraćanje zdravlja. Mjere zaštite koje organizira i provodi zdravstveni sustav uz mjere koje provode drugi članovi zajednice u rješavanju određenog zdravstvenog problema definirane su kao program mjera zdravstvene zaštite. U današnje vrijeme ulaže se velika pažnja prema razvoju mjera zdravstvene zaštite kao što su promocija zdravlja, zdravstveni odgoj i prevencija bolesti.[1] Budućnost društva i osiguravanje zdrave populacije ovisi o zdravlju djece te je iz toga razloga vrlo važno unaprjeđenje i očuvanje njihovog zdravlja i pružanje najbolje moguće zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita djece obuhvaća primjenu niza medicinskih i socijalno-medicinskih mjera kojima je cilj osigurati pravilan rast i razvoj djeteta. Preventivne mjere koje doprinose rastu i razvoju djece su prehrana djeteta, cijepljenje protiv zaraznih bolesti, antirahitična profilaksa, redoviti sistematski pregledi. Prehrana djeteta na prvom mjestu uključuje dojenje, kao najbolju i najjeftiniju zaštitu djeteta od infekcija uz ostale prednosti dojenja. Organizacije SZO-a i UNICEF su 1989. godine pokrenule svjetsku organiziranu akciju povratak dojenju, poznatu pod nazivom „Deset koraka do uspješnog dojenja“. Cijepljenje protiv zaraznih bolesti smatra se najdjelotvornijim i ekonomski najučinkovitijim načinom zaštite pojedinca i cijele populacije. Bolesti kao što su boginje, difterija, poliomijelitis potpuno su iskorijenjene, dok su ospice, hripavac, rubeola i zaušnjaci drastično smanjene. Osim utjecaja na zdravlje, cijepljenje ima i veliki utjecaj na ekonomske prilike. Oboljenje od određene bolesti iziskuje veće materijalne troškove tijekom liječenja nego rana prevencija iste bolesti. Primjena vitamina D ima dokazanu učinkovitost u prevenciji rahitisa, kao primjena fluora protiv karijesa i jodiranje soli protiv gušavosti. Redoviti sistematski pregledi pridonose praćenju rasta i razvoja djeteta, sprječavanju, ranom otkrivanju i liječenju bolesti. [2]
Ključne riječidijete zdravstvena zaštita prevencija vitamin D unaprijeđenje zdravlja
Povjerenstvo za obranuJurica Veronek
Ivana Živoder
Irena Canjuga
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za biomedicinske znanosti
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Sestrinstvo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. med. techn.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-05-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Health is one of the basic human rights of every person, World Health Organization promotes health as fundamental human right, and its goal is to achieve the highest level of health among all nations. Health care covers the system of social, group and individual measures, services and activities for improvement, conservation and return of health. Protective measures organized and carried out by medical system, along with measures carried out by other members of community in dealing with a specific health issue, are defined as health care program. Today, a lot of attention is paid to development of protective measures such as health promotion, health education and disease prevention. [1] Future of society and ensuring a healthy population depends on the health of children and for that reason improvement and preservation of their health are very important as well as providing the best health care. Health care of children includes application of various medical and socio-medical measures whose goal is to ensure their proper growth and development. Preventive measures that contribute to growth and development of children are diet, vaccination against infectious diseases, prophylactic antirachitic, regular physical examinations. Child’s diet in the first place includes breast feeding as the best and the cheapest infection protection among other benefits of breast feeding. In 1989 WHO and UNICEF have started a worldwide action of return to breast feeding known as “Ten steps to successful breast feeding”. Vaccination against infectious diseases is considered to be the most effective and efficient manner of protection for individuals as well as the entire population. Diseases like small pox, diphtheria, poliomyelitis are completely eradicated, whilst measles, pertussis (whooping cough), varicella and mumps have been radically reduced. Other than having a great influence on the health, vaccination also influences economical situations. It is more costly to treat an infectious disease then it is to prevent it. Application of vitamin D is provenly effective in prevention of rachitis as is fluorine with caries and iodine with goiter. Regular physical examinations contribute to monitoring of child’s growth and development, prevention, early detection and disease treatment.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)child health care prevention vitamin D health improvement
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:777391
PohranioJasna Kosić