završni rad
Terenska i laboratorijska ispitivanja materijala pri izgradnji prometnica

Ivica Kovačić (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za graditeljstvo