završni rad
Dekubitus kao indikator kvalitete

Josipa Marković (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo