Percepcija lifestyle novinarstva u području tema održivog razvoja društva
Percepcija lifestyle novinarstva u području tema održivog razvoja društva
Ivona Čulo
Medijska praksa današnjice suočena je s izazovima i novim fenomenima koje redefiniraju društvenu ulogu medija i način na koji ih danas korisnici percipiraju i interpretiraju. Društveno odgovorno novinarstvo bilježi kontinuirani pad dosega i financijske samoodrživosti, a time i važnosti. Stoga je nužno, u skladu s društvenom svijesti i novinarskom etikom, financijski održivije i stabilnije lifestyle novinarstvo oplemeniti uvođenjem društveno odgovornih tema vezanih za...
 Upotreba pametnih telefona u generaciji "Z" hrvatskih srednjoškolaca - motivi i očekivano zadovoljstvo
Upotreba pametnih telefona u generaciji "Z" hrvatskih srednjoškolaca - motivi i očekivano zadovoljstvo
Mira Ognjan
Ahonen (2008.) i Goggin (2011.) proširuju sistematizaciju medija te mobilne telefone navode kao sedmi medij. Srednjoškolci koji su bili predmet ovoga istraživanja rođeni su između 2002. i 2006. godine te, prema „generacijskoj teoriji“ (Mannheim, 1952.; Strauss i Howe, 1997.), pripadaju generaciji “Z „. Ta je generacija snažno suživljena s pametnim telefonima te velik dio svojega vremena provodi uporabljujući iste. Cilj disertacije jest istražiti navedeni segment...
Development and application of the modified model of ICT sectors extraction in the Croatian economy
Development and application of the modified model of ICT sectors extraction in the Croatian economy
Damira Keček
In a modern, globalized society, information and communication technology (ICT) is considered as one of the most important drivers of continuous growth and development of almost every national economy. Despite the advantages that ICT provides in achieving ecient production, faster economic development and successful absorption of new knowledge and technology, the role of the ICT sectors in the economy, especially the part that quanties the importance of the ICT sectors and the...
Evaluacija varijabilnosti pažnje modulacijom vizualnih i auditivnih podražaja u komunikacijskom procesu djece : doktorski rad
Evaluacija varijabilnosti pažnje modulacijom vizualnih i auditivnih podražaja u komunikacijskom procesu djece : doktorski rad
Eva Brlek
U suvremenim istraživanjima koja stavljaju naglasak na analizu procesa i modela koji mogu pospješiti komunikaciju, nedovoljno su istražene specifičnosti do kojih dolazi unutar komunikacijskog procesa kod djece s hiperaktivnim poremećajem. Kvalitetu komunikacijskih procesa u velikoj mjeri određuju percepcija i pažnja na koje utječu i faktori poput intenziteta podražajnih struktura, ekstenziteta, neobičnosti, jačine te repeticija auditivnih i vizualnih stimulusa....
Informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva na primjeru općih bolnica u Republici Hrvatskoj
Informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva na primjeru općih bolnica u Republici Hrvatskoj
Biljana Marković
Predmeti istraživanja u okviru ove doktorske disertacije su informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva. U kontekstu dinamičnosti i brzih promjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija, ali i svakodnevnih obveza sestrinske profesije vezanih uz zdravstvenu skrb pacijenata, predmetne kompetencije, znanja i vještina iz domene informatičke i informacijske pismenosti dobivaju sve veću važnost. Povećanjem razine informacijske...
Medijska konvergencija
Medijska konvergencija
Anita Šulentić
Početkom 21. stoljeća digitalizacija je snažno utjecala na medijske krajolike svih razvijenih zemalja uvlačeći ih u proces konvergencije u tehničkom, tehnološkom i sadržajnom smislu. Analognu tehnologiju (FM) kao dominantnu opciju za distribuciju svojih programskih sadržaja koristi još samo najstariji elektronički medij na svijetu, radio. Međutim unatoč razvijenoj hrvatskoj radiodifuziji (137 nakladnika za FM radio koji emitiraju 141 program, 12 programa Hrvatskog...
Semiotički aspekti tradicijskih tetovaža katolkinja s područja Bosne i Hercegovine i njihovo komunikacijsko značenje
Semiotički aspekti tradicijskih tetovaža katolkinja s područja Bosne i Hercegovine i njihovo komunikacijsko značenje
Vesna Haluga
Disertacija tematizira semiotičke aspekte tetovaža žena katolkinja u Bosni i Hercegovini, funkciju tradicijske tetovaže s identitetsko vjerskog komunikacijskog aspekta, prvenstveno kao sredstvo vizualne komunikacije te suvremeno komunikacijsko značenje tradicijske tetovaže. Od prvobitne zaštitne funkcije, preko tradicijsko običajne pa sve do forme identitetske identifikacije (izričaja identiteta), tetovaža žena katolkinja u Bosni i Hercegovini kroz povijest nije...
Uloga informacijsko- komunikacijske tehnologije u unaprjeđenju modela komuniciranja muzeja
Uloga informacijsko- komunikacijske tehnologije u unaprjeđenju modela komuniciranja muzeja
Renata Peroš
Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, pokrenuo je i omogućio muzejima širu promidžbu i dvosmjernu komunikaciju s publikom. Disciplinarni temelj muzeologije u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti vidljiv je u samim strukturama široko rasprostranjenih sustava za organizaciju i prezentaciju muzeja i građe koju posjeduje. Do upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije, komunikacija u muzejima bila je uglavnom jednosmjerna. Rezultat komunikacije koji je kroz...
Utjecaj upravljanja kompetencijama ljudskih potencijala na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća
Utjecaj upravljanja kompetencijama ljudskih potencijala na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća
Iva Klepić
Human resources are the most valuable resource of the organization and they use and manage other resources in the organization (financial, material and information). The success of the organization is based on the quality of human resources, their competencies, motivation, loyalty, and their business results. The basic aim of this research is to determine whether and to what extent Human resources competency management influences the business success of small and medium enterprises. The...