Pages

 Percepcija lifestyle novinarstva u području tema održivog razvoja društva
Percepcija lifestyle novinarstva u području tema održivog razvoja društva
Ivona Čulo
Medijska praksa današnjice suočena je s izazovima i novim fenomenima koje redefiniraju društvenu ulogu medija i način na koji ih danas korisnici percipiraju i interpretiraju. Društveno odgovorno novinarstvo bilježi kontinuirani pad dosega i financijske samoodrživosti, a time i važnosti. Stoga je nužno, u skladu s društvenom svijesti i novinarskom etikom, financijski održivije i stabilnije lifestyle novinarstvo oplemeniti uvođenjem društveno odgovornih tema vezanih za...
 Upotreba pametnih telefona u generaciji "Z" hrvatskih srednjoškolaca - motivi i očekivano zadovoljstvo
Upotreba pametnih telefona u generaciji "Z" hrvatskih srednjoškolaca - motivi i očekivano zadovoljstvo
Mira Ognjan
Ahonen (2008.) i Goggin (2011.) proširuju sistematizaciju medija te mobilne telefone navode kao sedmi medij. Srednjoškolci koji su bili predmet ovoga istraživanja rođeni su između 2002. i 2006. godine te, prema „generacijskoj teoriji“ (Mannheim, 1952.; Strauss i Howe, 1997.), pripadaju generaciji “Z „. Ta je generacija snažno suživljena s pametnim telefonima te velik dio svojega vremena provodi uporabljujući iste. Cilj disertacije jest istražiti navedeni segment...
Afektivni aspekti informacijskog ponašanja studenata dotorskih studija
Afektivni aspekti informacijskog ponašanja studenata dotorskih studija
Antonija Mandić
Emocije mijenjaju način na koji ljudski um rješava problem. Afektivne varijable vode kognitivno informacijsko ponašanje kroz ljudske interese, motivaciju i osjećaje. Doktorska tema bavi se afektivnim aspektima informacijskog ponašanja doktoranada u kontekstu tranzicije Kao polaznici najviše razine obrazovanja doktorandi moraju pokazivati relativno kompetentno informacijsko ponašanje. Pojačana potreba za informacijama, prikupljanje i procjena informacija te pretvaranje...
Development and application of the modified model of ICT sectors extraction in the Croatian economy
Development and application of the modified model of ICT sectors extraction in the Croatian economy
Damira Keček
In a modern, globalized society, information and communication technology (ICT) is considered as one of the most important drivers of continuous growth and development of almost every national economy. Despite the advantages that ICT provides in achieving ecient production, faster economic development and successful absorption of new knowledge and technology, the role of the ICT sectors in the economy, especially the part that quanties the importance of the ICT sectors and the...
Evaluacija varijabilnosti pažnje modulacijom vizualnih i auditivnih podražaja u komunikacijskom procesu djece : doktorski rad
Evaluacija varijabilnosti pažnje modulacijom vizualnih i auditivnih podražaja u komunikacijskom procesu djece : doktorski rad
Eva Brlek
U suvremenim istraživanjima koja stavljaju naglasak na analizu procesa i modela koji mogu pospješiti komunikaciju, nedovoljno su istražene specifičnosti do kojih dolazi unutar komunikacijskog procesa kod djece s hiperaktivnim poremećajem. Kvalitetu komunikacijskih procesa u velikoj mjeri određuju percepcija i pažnja na koje utječu i faktori poput intenziteta podražajnih struktura, ekstenziteta, neobičnosti, jačine te repeticija auditivnih i vizualnih stimulusa....
Informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva na primjeru općih bolnica u Republici Hrvatskoj
Informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva na primjeru općih bolnica u Republici Hrvatskoj
Biljana Marković
Predmeti istraživanja u okviru ove doktorske disertacije su informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva. U kontekstu dinamičnosti i brzih promjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija, ali i svakodnevnih obveza sestrinske profesije vezanih uz zdravstvenu skrb pacijenata, predmetne kompetencije, znanja i vještina iz domene informatičke i informacijske pismenosti dobivaju sve veću važnost. Povećanjem razine informacijske...
Medijska konvergencija
Medijska konvergencija
Anita Šulentić
Početkom 21. stoljeća digitalizacija je snažno utjecala na medijske krajolike svih razvijenih zemalja uvlačeći ih u proces konvergencije u tehničkom, tehnološkom i sadržajnom smislu. Analognu tehnologiju (FM) kao dominantnu opciju za distribuciju svojih programskih sadržaja koristi još samo najstariji elektronički medij na svijetu, radio. Međutim unatoč razvijenoj hrvatskoj radiodifuziji (137 nakladnika za FM radio koji emitiraju 141 program, 12 programa Hrvatskog...
Modeli odnosa s javnošću tijekom pandemije COVID-19 na primjeru hrvatskih muzeja
Modeli odnosa s javnošću tijekom pandemije COVID-19 na primjeru hrvatskih muzeja
Romana John
Gotovo svi aspekti djelovanja u suvremenom društvu su se izmijenili 2020. godine pojavom svjetske zdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Te iznenadne, neplanirane i jedinstvene okolnosti su značajno utjecale na izmjenu ustaljenih komunikacijskih praksi koje su dotad primjenjivale muzejske institucije. Ovaj rad donosi detaljnu analizu komunikacijskih aktivnosti hrvatskih muzeja na reprezentativnom uzorku (N=162) kako bi se ustanovilo na koji način su se muzejske...
Optimizacija parametara prezentacije za prijenos vizualnih informacija
Optimizacija parametara prezentacije za prijenos vizualnih informacija
Martina Hajdek
Opće poznato je da slika govori tisuću riječi. U današnje vrijeme modernog komuniciranja, kada ljudi sve više vremena komuniciraju digitalnim putem, riječi sve više zastarijevaju, dok slika i video postaju primarni način prenošenja informacija. Prijenos informacija putem vizualizacije u današnje vrijeme vrlo je važan segment u komunikaciji te je sukladno time potrebno napraviti što bolju prezentaciju, pomoću koje će se željeni podatci predstaviti konzumentima, a sve s...
Procjena utjecaja aktivnog učenja korištenjem proširene stvarnosti na znanje kadeta
Procjena utjecaja aktivnog učenja korištenjem proširene stvarnosti na znanje kadeta
Jadranko Tuta
Ovaj doktorski rad temelji se na provedenom znanstvenom istraživanju s ciljem procjene aktivnog učenja korištenjem proširene stvarnosti na znanje kadeta. Proširena stvarnost (engl. Augmented Reality, AR) u visokom obrazovanju ističe povećanu učinkovitost podučavanja, razvijanje digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija kadeta koje imaju velik utjecaj na učenje i poučavanje u sveučilišnom obrazovanju proširene stvarnosti u nastavi, što je predmet ovog doktorskog...
Semiotički aspekti tradicijskih tetovaža katolkinja s područja Bosne i Hercegovine i njihovo komunikacijsko značenje
Semiotički aspekti tradicijskih tetovaža katolkinja s područja Bosne i Hercegovine i njihovo komunikacijsko značenje
Vesna Haluga
Disertacija tematizira semiotičke aspekte tetovaža žena katolkinja u Bosni i Hercegovini, funkciju tradicijske tetovaže s identitetsko vjerskog komunikacijskog aspekta, prvenstveno kao sredstvo vizualne komunikacije te suvremeno komunikacijsko značenje tradicijske tetovaže. Od prvobitne zaštitne funkcije, preko tradicijsko običajne pa sve do forme identitetske identifikacije (izričaja identiteta), tetovaža žena katolkinja u Bosni i Hercegovini kroz povijest nije...

Pages