Paginacija

Zdravstvena njega osoba oboljelih od poremećaja hranjenja
Zdravstvena njega osoba oboljelih od poremećaja hranjenja
Antonija Pozaić
Poremećaji hranjenja jedni su od češćih psihičkih poremećaja, nastaju najčešće u adolescentnoj dobi uz pojavu teških smetnji u prehrambenim navikama i ponašanju. Ti poremećaji prepoznati su odavna i u stalnom su porastu. Dijele se na anoreksiju i bulimiju nervozu, pretjerano jedenje druge poremećaje hranjenja. Anoreksiju nervozu karakterizira samoizgladnjivanje i pretjerana fizička aktivnost dok bulimiju nervozu obilježava prejedanje nakon kojeg slijedu samoizazvano...
Zdravstvena njega osoba oboljelih od shizofrenije
Zdravstvena njega osoba oboljelih od shizofrenije
Ana Orešković
Shizofrenija je teška duševna bolest koju karakteriziraju nemogućnost razlikovanja realnih od nerealnih doživljaja, narušava njihovo društveno funkcioniranje, sposobnost razmišljanja i logičko razmišljanje. Uzrokuje simptome kao što su deluzije, halucinacije, iluzije, dezorganizaciju i osiromašenje psihičkih funkcija, za koje se još uvijek ne zna konkretan uzrok. Shizofrenija je psihička bolest koja je nastala pod utjecajem više čimbenika, kao što su biološki, ...
Zdravstvena njega osoba s karcinomom jetre
Zdravstvena njega osoba s karcinomom jetre
Ana Olivari
Ovaj završni rad pisan je o zdravstvenoj njezi osoba s karcinomom jetre. U uvodnom dijelu anatomski je opisana jetra te krvotok jetre. Nakon toga sam pisala o fiziologiji jetre te metabolizmu bjelančevina, masti, ugljikohidrata, bilirubina i žučnih kiselina, metabolizmu vitamina i minerala, hormona, lijekova i toksina. U razradi sadržaja pisala sam o bolestima jetre, benignim i malignim tumorima, kliničkoj slici te etiologiji, prehrani i ulozi medicinske sestre u zbrinjavanju osoba s...
Zdravstvena njega osoba s poremećajima iz spektra autizma
Zdravstvena njega osoba s poremećajima iz spektra autizma
Jadranka Grubišić Čabo
Smatra se da su poremećaji iz autističnog spektra, najčešći razvojni poremećaji koji se pojavljuju u prve tri godine života i traju cijeli život. Zabrinjavajući su podaci koji govore o stopi pojavnosti autizma od 1 na 150 rođene djece, te podatak da se svakih 21 minutu u svijetu rodi dijete kod kojeg će biti dijagnosticiran neki od poremećaja iz autističnog spektra. Prvi autori koji su opisali autistične poremećaje, Asperger i Kanner, pretpostavili su da su ti poremećaji...
Zdravstvena njega osoba s rizikom za suicidalno ponašanje
Zdravstvena njega osoba s rizikom za suicidalno ponašanje
Marina Špondreht
Suicid se najčešće definira kao dobrovoljno ili namjerno samouništenje. Smatra se da je stopa suicida porasla za 60 % u posljednjih 50 godina. Najčešći način počinjenja suicida je vješanje i jednako je zastupljen u oba spola. Kod muškraca su češća samoubojstva vatrenim oružjem, dok žene najčešće biraju predoziranje. Kao čimbenici rizika najčešće se navode muški spol, starija životna dob (više od 65 godina), udovci, nezaposlene osobe, postojanje duševne bolesti....
Zdravstvena njega ovisnika o drogama
Zdravstvena njega ovisnika o drogama
Stefan Pavlović
Ovisnost o drogama je kronična recidivirajuća progresivna bolest i zbog posljedica koje ostavlja u zajednici, ozbiljan je javnozdravstveni problem. Posljedice bolesti ovisnosti odražavaju se na ovisniku, njegovoj obitelji ali i na zdravoj populaciji obzirom na život ovisnika koji često uključuje kriminal, prostituciju, preprodaju droga, širenje zaraznih bolesti i slično. Ovisnost se odnosi na stil života koji u sebi sadrži samu ovisnost, fizičku i psihološku, ali pretežno...
Zdravstvena njega ovisnika o psihoaktivnim tvarima
Zdravstvena njega ovisnika o psihoaktivnim tvarima
Nikola Milešić
Konzumacija droge u društvu definira se kao visokorizičan, neprihvatljiv i bolestan način zadovoljavanja prirodne ljudske potrebe za zadovoljstvom (osjećaj ugode). Moralna kriza hrvatskog društva, poremećen sustav vrijednosti, gospodarska situacija te slabo funkcioniranje pravne države dodatno su utjecali na rast ponude, tako i potražnje droga u skupini nezadovoljne, frustrirane ili hedonizmu sklone, ali slabo upućene mladeži. Sve to pridonijelo je naglom porastu broja ovisnika u...
Zdravstvena njega pacijenata oboljelih od bronhalne astme
Zdravstvena njega pacijenata oboljelih od bronhalne astme
Marko Rudnički
Astma je upalna bolest velikih i malih dišnih puteva. Tipično se javlja u mlađoj životnoj dobi u osoba sklonih atopiji. Epizodnog je tijeka, prezentira se napadima kašlja, otežanog disanja, piskanja i napetosti u prsnom košu kao posljedice reverzibilne bronhokonstrikcije. Bronhokonstrikcija u astmi nastaje uglavnom zbog spazma glatkih mišića u stjenci bronha. Suženju dišnog puta pridonosi i povećana produkcija sluzi u mukoznim stanicama te upalni infiltrat u stjenci dišnog...
Zdravstvena njega pacijenata treće životne dobi s pneumonijom
Zdravstvena njega pacijenata treće životne dobi s pneumonijom
Davorka Novak-Ereiz
Pneumonije su akutne upale plućnog parenhima koje kod osoba starije životne dobi mogu izazvati znatne probleme ,a često i letalno završavaju. Unatoč napredku i dostignućima u medicini pneumonije su još uvijek vodeći uzrok smrti u svijetu. Uzrokovana je različitim mikroorganizmima, a pojavljuje se u svim dobnim skupinama i u osoba s različitim kroničnim bolestima i oštećenjima obrambenog sustava. Upala pluća cesto se razvija iz obične prehlade ili gripe, u komobirditetu...
Zdravstvena njega pacijenta nakon ugradnje koronarnog stenta
Zdravstvena njega pacijenta nakon ugradnje koronarnog stenta
Boris Košulj
Kardiovaskularne bolesti su bolesti srca i krvožilnog sustava. One su postale vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, kako u razvijenim, tako i u nerazvijenim zemljama svijeta, te se broj oboljelih iz dana u dana povećava. Za većinu kardiovaskularnih bolesti, „krivac“ je ateroskleroza, što označava suženje lumena krvne žile. Tako nastaje koronarna bolest, što označava suženje unutrašnjeg promjera koronarnih arterija plakom. U takvim slučajevima je potrebna liječnička...
Zdravstvena njega pacijenta oboljelog od karcinoma pluća u palijativnoj skrbi
Zdravstvena njega pacijenta oboljelog od karcinoma pluća u palijativnoj skrbi
Valentina Pičija
Karcinom pluća je tumor epitelnog podrijetla, vrlo često oskudnih simptoma. Smrtnost od karcinoma pluća je još uvijek vrlo visoka, a to dokazuju i postotci petogodišnjeg preživljenja. Za stadij I petogodišnje preživljenje je 50 %, za stadij II je 30%, 15 % za stadij III a, 5% za stadij III b i manje od 1 % za stadij IV. Zapanjujuća je činjenica da se više od 57% karcinoma pluća otkrije tek u uznapredovaloj fazi, pa je samim time već spomenuti prosječni postotak ...
Zdravstvena njega pacijenta s akutnim pankreatitisom
Zdravstvena njega pacijenta s akutnim pankreatitisom
Petar Strupar
Akutni pankreatitis je akutna upalna bolest gušterače koja nastaje naglo a može se manifestirati u obliku blagog i težeg oblika. Među najčešće uzročnike akutnog pankreatitisa ubrajamo alkoholizam i žućne kamence. Učestalost akutnog pankreatitisa je u porastu te predstavlja velik problem u razvijenim zemljama. Simptomi koji upućuju na akutni pankreatitis utječu na svakodnevno funkcioniranje pojedinca. Najčešći simptomi su : mučnina i povraćanje te jaka bol ispod desnog...

Paginacija