Pages

"Forrest Gump" u oblasti proturječnog
"Forrest Gump" u oblasti proturječnog
Dajana Šimunić
„Forrest Gump” je postmodernistički film snimljen prema predlošku istoimenog romana Winstona Grooma. Žarište filmske priče fokusirano je na naraciju, odnosno na subjektivno pripovijedanje protagonista Forresta Gumpa koje je u najvećem dijelu retrospekcija. Razmatranjem strukture filma na sintaktičkoj i semantičkoj razini dolazi se do prožimanja tih dviju razina. Štoviše, uslijed njihovog stapanja na motivsko-tematskom planu otvaraju se vrata u svijet simbolizma. Kroz...
"Gospodarski razvoj Kine"
"Gospodarski razvoj Kine"
Dragan Bacinger
Već duže vrijeme Kina se u svjetskoj javnosti predstavlja kao primjer zemlje koja ima najveći rast proteklih dvadesetak godina. Kina je od zemlje pune siromaštva iz sredine 20. stoljeća velikim stopama krenula prema zemlji znanosti, suvremene tehnologije, tržišne ekonomije i demokracije. No, promatranje kineske države puno je suprotnosti, te se može usporediti s poznatim primjerom iz psihologije o promatranju slike s dvostrukim značenjem: ovisno o kutu gledanja onoga koji...
"Here to stay?"
"Here to stay?"
Andrija Knezić
Odabrao sam ovu ideju za završni rad jer smatram da se kao student novinarstva moram pokušati maknuti iz reportažne ljušture koja ograničava svojim pravilima i klasičnim formama. Pismeni dio rada govori o dokumentarnom filmu kao filmskom rodu, o povijesti i njegovom razvoju. Nadalje, opisano je moje iskustvo s dokumentarnim filmovima te kako su utjecali na mene i ovaj rad, a kroz četiri segmenta je objašnjeno kako sam došao do ideje i napravio cjelovit rad. Praktični dio se...
(Ne)poštivanje standarda profesionalnog novinartsva u tjednicima Bjelovarsko-bilogorske županije
(Ne)poštivanje standarda profesionalnog novinartsva u tjednicima Bjelovarsko-bilogorske županije
Deni Marčinković
Mediji kreiraju javno mnijenje stoga moraju poštovati standarde profesionalnog novinarstva. Ovaj završni rad komparativnom analizom političkih i gospodarskih tekstova Bjelovarskog lista, najčitanijeg ţupanijskog tjednika, i Bjelovarca, najdugovječnijeg tjednika u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji, analizira u kojoj mjeri se ti standardi krše. Analiza se vrši na temelju 20 članaka objavljenih u Bjelovarskom listu u vremenskom razdoblju od 9. siječnja do 2. svibnja 2017. godine te 6...
2.5D Animacija
2.5D Animacija
Bruno Rođak
Tema ovog rada je 2.5D animacija i primjena te tehnike animiranja pri izradi kratkometražnog animiranog filma. Kroz pisani dio ovog rada pokrivaju se svi koraci uključeni u izradu animiranog filma. Obrada se pažnja na korake tog procesa raširene kroz pretprodukciju, produkciju i postprodukciju. Realizacija praktičnog djela rada je napravljena pomodu programa Adobe After Effects, Adobe Photoshop-a, Blendera i Adobe Premiera Pro. Realizacija kroz navedene programe de bit detaljno opisana...
3D modeliranje, mogućnosti i primjena u poslovnom svijetu
3D modeliranje, mogućnosti i primjena u poslovnom svijetu
Lana Frančić
Tema završnog rada je 3D modeliranje, primjena i mogućnosti u poslovnom svijetu, odnosno uključivanje 3D modeliranja u mnoge segmente današnjice, ali i u budućnost. U ovom radu opisana je razlika 2D i 3D računalne grafike, primjena 3D modeliranja u: arhitekturi, računalnim igrama, automobilskoj industriji, filmskoj industriji, u reklamama te u medicini. Osim toga opisane su mogućnosti rada u programu Autodesk Maya te praktičan dio zadatka koji uključuje modeliranje učionice...
3D modeliranje, tekstuiranje i izrada proceduralnog terena za računalne igre
3D modeliranje, tekstuiranje i izrada proceduralnog terena za računalne igre
Karolina Friščić
U radu su opisane različite tehnike 3D modeliranja i teksturiranja koje se koriste kod izrade računalnih igara. Tehnike modeliranja: 3D skeniranje, modeliranje bazirano na slici, digitalno oblikovanje skulptura, proceduralno modeliranje, box/subdivision modeliranje, te edge modeliranje. Tehnike koje se koriste kod teksturiranja: teksturalno mapiranje, teksturalni blending, decals, modular level dizajn, virtualno teksturiranje i proceduralno teksturiranje. U praktičnom dijelu rada je...
3D oblikovanje i prezentacija HVAC sustava obiteljske kuće
3D oblikovanje i prezentacija HVAC sustava obiteljske kuće
Nikola Jovanović
Cilj ovog završnog rada je prikaz ideje projekta grijanja, hlađenja i ventilacije za samostojeću stambenu zgradu u blizini Poreča. Naglasak e vie biti na 3D modeliranju i razlici između BIM (Building Information Modeling) projektiranja i klasičnog crtanja u AutoCadu, a manji na sam proračun za sustav grijanja, hlađenja i ventilacije. No svejedno kako bi smo doli do ostvarenja cilja, odnosno 3D modela, biti e potrebno proračunati gubitke i dobitke topline, te ventilaciju prema...
3D oblikovanje protočne turbine širine 100 mm
3D oblikovanje protočne turbine širine 100 mm
Daniel Plantak
Svrha ovoga rada je da se konstruira prototip crossflow turbine kojoj je rotor širine 100 mm u svrhu ispitivanja. Rad opisuje postupak konstrukcije crossflow turbine kao i sve pojmove uz to. Rad se sastoji od tri dijela koji su međusobno povezani. Prvi dio rada obuhvaća programske pakete koji su korišteni u konstrukciji i vizualizaciji modela. Opisuje vrste, važnost kao u njihovu uporabu kroz povijest računalne 3D konstrukcije Drugi dio rada bazira se na pojmu hidroelektrana....
3D skeniranje - Teorijska i praktična primjena
3D skeniranje - Teorijska i praktična primjena
Boris Tunjić
Predmet je završnog rada teorijska i praktična primjena 3D skeniranja. Cilj rada bio je analizirati principe, metode i razvojni tijek uređaja za trodimenzionalno skeniranje. Postupak 3D skeniranja sastoji se od dva, odvojena procesa, a to su prikupljanje podataka i digitalna obrada. Pri tome se u prikupljanju podataka češće koristi laserska tehnologija, posebno u slučaju profesionalnih poslova. Iako su laserske tehnologije koje se koriste u 3D skeniranju preciznije i...
3d ispis i praktična primjena
3d ispis i praktična primjena
Alen Kralj
Nagli razvoj računalne tehnologije doveo je do napretka u svim segmentima poslovanja. Razvojem 3D tehnologije počeo se razvijati i 3D ispis koji danas ima nezamjenjivu ulogu u industriji. Radi konkurentnosti tržišta, 3D ispis omogućuje brzo prototipiranje modela koji zatim vode finalnim rješenjima što je donedavno bio dugotrajan proces. 3D modeliranje sve je zastupljenije, postoji mnogo alata pomoću kojih se izrađuju virtualni modeli koji uz pomoć 3D pisača postaju stvarni, a...
70 godina "Varaždinskih vijesti"
70 godina "Varaždinskih vijesti"
Martina Konjević
Tema ovog završnog rada svojevrsna je analiza najdugovječnijeg i najtiražnijeg županijskog tjednika „Varaždinskih vijesti“. Analiza je podijeljena u nekoliko velikih cjelina. Tako u prvom dijelu obrađujem novinstvo u Varaždinu od njegovih početaka do 1945. godine. Ovdje sam obuhvatila i novine koje su prethodile izlaženju „Varaždinskih vijesti“, kao i nastojala prikazati u kakvim političkim i društvenim prilika su izlazile. Drugi dio odnosi se na početke...

Pages