undergraduate thesis
Theoretical framework of basic photography

Lucija Ljubek (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Multimedia, Design and Application
Metadata
TitleTeoretski okvir za osnovne fotografske prakse
AuthorLucija Ljubek
Mentor(s)Mario Periša (thesis advisor)
Abstract
Fotografija kao bitan vizualan medij, od svojih početaka, pa sve do sad uvelike utječe na društvo. S obzirom da se pomoću fotografije prenosi velik broj informacija, vaţno je napomenuti kako se osim istine i stvarnosti, njome moţe i manipulirati i lagati. Kako bi društvo, odnosno promatrači sami mogli procijeniti vrijednost fotografije, bitno je podizanje razine vizualne pismenosti. Kako bi se razina vizualne pismenosti podigla, neophodno je shvaćanje i razumijevanje osnovnih fotografskih pojmova i praksa, što je ujedno i tema ovog rada. U radu se saţeto objedinjuju sva područja fotografije, koja zajedno čine skladnu cjelinu iz koje se mogu savladati osnove fotografske prakse. U kratkom kronološkom pregledu povijesnog nastanka, spominju se najvaţniji ljudi koji su svojim radom i trudom došli do procesa koji su osnova fotografije danas. Kako se fotografija razvijala, širila se i njezina namjena, pa su tako nastajale i razne vrste fotoaparata i fotografske opreme, a tehnička izvedba je dovedena skoro do savršenstva. Osim tehničkih postavki, na kvalitetu takoĎer utječe i kompozicija, te osnovna kompozicijska načela fotografije. Najveću ulogu u stvaranju ovog vizualnog medija ima autor, to jest fotograf koji svojim idejama i izvedbama u fotografije postavlja neku poruku, odnosno kod kojeg bi promatrači pomoću vizualne percepcije trebali protumačiti na sebi svojstven način i upravo se u tom trenutku pojavljuje potreba za spomenutom vizualnom pismenošću.
KeywordsPhotography photo camera exposition observer author
Parallel title (English)Theoretical framework of basic photography
Committee MembersRobert Geček (committee chairperson)
Darijo Čerepinko (committee member)
Mario Periša (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Multimedia, Design and Application
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Graphic Technology
Processes of Graphic Reproduction
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeGraphical Studies: Multimedia, Design and Application
Academic title abbreviationbacc. ing. techn. graph.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-14
Parallel abstract (English)
Photography, as a very important visual medium, has had major influence on society since its beginnings. With photography, you can exchange lots of information with the recipient, you can tell the truth and show the real picture, but with it, you can also manipulate and create something that is not necessarily the truth. In order to society, meaning individual observers, be able to recognize the value of the photograph, it is important to raise the level of visual literacy. To do so, understanding of basic photographic terms and practices is necessary. This is also the main topic of this work. All the areas of photography are concisely unified in this work, so they make a consistent ensemble, from which basics of photographic practice can be learned. Most important people who gave their contribution to the development of basis of modern photography are mentioned in short chronological overview of its formation. Along with the development of photography, its purpose also grew. New types of photo cameras and photo equipment developed, and technical performance was brought almost to perfection. Apart from technical settings; composition and basic compositional principles also impact the quality of the photograph. The biggest role in creation of visual media belongs to the author, that it is, photographer, which through his ideas and performances, sends out a message. Message which observers should, with the help of visual perception, interpret in their own individual way. Right in that moment of perception, the necessity for earlier mentioned visual literacy comes in play.
Parallel keywords (Croatian)fotografija fotoaparat ekspozicija promatrač autor
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:935061
CommitterJasna Kosić