završni rad
Teoretski okvir za osnovne fotografske prakse

Lucija Ljubek (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu