master's thesis
Wine roads virovitičko-podravske county

Ines Kožarić (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleVinske ceste virovitičko-podravske županije
AuthorInes Kožarić
Mentor(s)Petar Kurečić (thesis advisor)
Abstract
U Hrvatskoj postoje brojne komparativne prednosti što se tiče turizma, prije svega to su prirodni resursi (more, obala, planine, klima, kulturno-povijesna baština i drugo). Kako bi te komparativne prednosti postale konkurentske prednosti potrebno je znati njima upravljati. Masovni turizam uz koji se vežu more i sunce gubi na svojoj popularnosti, dok sve atraktivniji postaju selektivni oblici turizma. Poznati su mnogi selektivni oblici turizma koji pridonose održivom razvoju Hrvatske. Sam održivi razvoj je imperativ za poboljšanje turističkog tržišta koji zahtjeva stalnu nadogradnju i također je uvjet za opći razvoj turizma i turističke ponude. Vinski turizam je relativno novi trend koji se naglo razvio 1990-tih godina, a možemo reći da je to posjet vinogradima, vinarijama, gdje su kušanje vina i doživljaj vina primarni motivirajući faktor. Međutim, vinski turizam može biti i oblik turizma koji ne uključuje samo degustaciju vina na mjestima izvan mjesta stalnog boravka, već uključuje niz različitih aktivnosti kao što su posjete vinogradima i vinarijama u određene vinogradarskene regije. U ovom radu bit će objašnjen i definiran sam pojam turizma, njegova povijest nastanka, razvoj i značenje turizma, te funkcije turizma. Objasnit će prelazak iz masovnog u selektivni oblik turizma, te vinski turizam kao podoblik selektivnog. Isto tako definirat će se vinske ceste kao jedna od ponuda vinskog turizma u Hrvatskoj i gastronomija i enologaija u vinskom turizmu. U radu će se spominjati i analiza vinskih cesta Virovitičko-podravske županije koje su ujedno i primjer u radu, a na kraju rada bit će navedene turistčke ponude vinskih cesta Virovitičko-podravske županije.
Keywordstourism selective tourism wine tourism wine routes wine routes of the Virovitičko-podravska county
Parallel title (English)Wine roads virovitičko-podravske county
Committee MembersGoran Kozina (committee chairperson)
Anica Hunjet (committee member)
Petar Kurečić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-17
Parallel abstract (English)
There are many competitive advantages when it comes to tourism in Croatia, primarily to natural resources. In order to become competitive advantage, it is necessary to know how to administer with the mentioned comparative advantage. Mass tourism which binds the sea and the sun is losing its popularity, but in the same time, selective forms of tourism become more attractive. There are many selective forms of tourism which contribute to the sustainable development of Croatia. The sustainable development is the imperative for improving the tourism market which requires constant upgrading, what is more, it is a requirement for the development of tourism and tourist attractions in the same time. Wine tourism is a relatively new trend in tourism, which has been developed rapidly in the 1990s, and includes visiting vineyards, wineries where a wine tasting and a wine experiencing are primary motivating factors. However, wine tourism can be a feature of tourism that not only includes wine tasting at places outside the place of permanent residence, but involves variety of activities such as visits to vineyards and wineries in certain wine growing regions. In this work will be explained and defined concept of tourism, its history of creation, development and significance of tourism, and tourism functions. In the thesis will be interpreted the transition from the mass selective forms of tourism and wine tourism as a subgroup of selective tourism. Further, there will be defined wine roads as one of the many offers of the wine tourism in Croatia, as well as the gastronomy and the enology of the wine tourism. In the work will be mentioned the analysis of the wine roads in Virovitičkopodravska county, which are also the example in the paper. At the end of the work will be listed tourist offer of the wine roads from Virovitičkopodravska county.
Parallel keywords (Croatian)turizam selektivni turizam vinski turizam vinske ceste vinske ceste Virovitičko-podravske županije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:374164
CommitterJasna Kosić