undergraduate thesis
An overview and analysis of warehouse system of the company Varteks d.d.

Tea Jašarević (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
Metadata
TitlePrikaz i analiza skladišnog sustava poduzeća Varteks d.d.
AuthorTea Jašarević
Mentor(s)Goran Đukić (thesis advisor)
Abstract
U ovom završnom radu prikazat ću skladišni sustav i njegove procese, ne samo teorijski već i na konkretnom primjeru tvrtke Varteks d.d. Varaždin. Podaci i materijali vezani uz praktični dio ovog rada prikupljeni su od djelatnika, posjetom u tvrtku, dok je za teorijski dio korištena stručna literatura, internetski izvori i materijali sa predavanja. Ovim završnim radom želim ukazati na važnost pravilnog skladišnog poslovanja jer ono bitno utječe na skladišne troškove, kao i na vrijednost i kvalitetu čuvanog materijala ili robe. Također je bitno kako bi se poslovanje odvijalo nesmetano i kontinuirano. Isto tako, od velike je važnosti i informacijsko-komunikacijska tehnologija. Od kvalitete informacija i komunikacijskih veza ovisi: brzina obrtaja uskladištene robe, iskorištenost skladišnih kapaciteta, razina skladišnih troškova te kvaliteta isporuke. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu je ukratko teorijski objašnjen pojam skladišta, što sve čini skladište, koje su njegove osnovne funkcije te koja je njegova primarna uloga. U drugoj i trećoj cjelini opisano je poduzeće te logistika poduzeća Varteks d.d. koja obuhvaća nabavu, upravljanje zalihama, skladištenje i distribuciju. U četvrtoj i petoj cjelini prikazan je skladišni sustav i opisani su skladišni procesi, teorijski i na praktičnom primjeru tvrtke Varteks d.d. U zadnjoj cjelini predložena su dva rješenja za unapređenje procesa komisioniranja te je dana ilustracija analize istog.
Parallel title (English)An overview and analysis of warehouse system of the company Varteks d.d.
Committee MembersKristijan Rogić (committee chairperson)
Goran Đukić (committee member)
Goran Kolarić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Technical and Economic Logistics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeTechnical and Economic Logistics
Academic title abbreviationbacc. ing. logist.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-01-25
Parallel abstract (English)
In this final work I will show storage system and its processes, not only theoretical but also a concrete example of Varteks d.d. Varazdin. Information and materials related to the practical part of this study were collected from employees, visiting the company, while the theoretical part used professional literature, Internet resources and course materials. This final article is to point out the importance of proper storage operations because it significantly affects the storage costs, as well as the value and quality guarded materials or goods. It is also important to help business run smoothly and continuously. Also, of great importance, and information and communication technology. From the quality of information and communication links depends: the speed of revolutions of the stored goods, the use of storage capacity, the level of storage cost and quality of delivery. The work is divided into several sections. The introduction briefly theoretically explained the concept of the warehouse, which makes all the warehouse, which are its basic functions, and that is his primary role. In the second and third general described the company and logistics company Varteks d.d. which includes procurement, inventory management, warehousing and distribution. In the fourth and fifth overall storage system is shown and described in the storage process, the theoretical and the practical example of the company Varteks d.d. In the last general proposed two solutions for improving the process of commissioning and is given an illustration of the analysis of the same.
Parallel keywords (Croatian)prikaz
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:401334
CommitterJasna Kosić