undergraduate thesis
Uzorkovanje zvukova standardnog kompleta bubnjeva i njihova priprema za uporabu u suvremenoj glazbenoj produkciji

Denis Štefanić (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Multimedia, Design and Application