završni rad
Uzorkovanje zvukova standardnog kompleta bubnjeva i njihova priprema za uporabu u suvremenoj glazbenoj produkciji

Denis Štefanić (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu