undergraduate thesis
Kontrola i održavanje plinske mreže

Miroslav Meštrić (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Mechanical Engineering
Metadata
TitleKontrola i održavanje plinske mreže
AuthorMiroslav Meštrić
Mentor(s)Živko Kondić (thesis advisor)
Abstract
Ovim radom se ukazuje na postupke za održavanje i kontrolu plinske mreže, te se sa željom za očuvanjem sigurnosti potrebno je redovito provoditi kontrolu odnosno nadzor nad plinskom mrežom kao i njezino održavanje. U svrhu kontrole propuštanja podzemnih cjevovoda kroz koju prolazi plin s obzirom na materijal PVC,ČELIK,POLIETILEN želi se pokazati na metode ispitivanja i utjecaj ostalih čimbenika. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodnom djelu osvrnulo se na važnost ulaganja u otkrivanje istjecanja plina, na važnost pružanja kvalitete, te ispravnost plinske instalacije,dok je u drugom dijelu opisan prirodni plin kao medij koji se koristi u plinskim mrežama, koje su prednosti i nedostaci plina. U trećem djelu rečeno je u kratko o distributivnom sustavu, plinskim mrežama i značajke koje ih karakteriziraju. U četvrtom i petom djelu date su metode kontrole plinske mreže, pravila, smjernice kojih se prilikom ispitivanja treba pridržavati da bi se uspješno lokalizirano i pronašlo propusno mjesto. U zadnjem djelu rada prikazan je praktičan rad metoda ispitivanja plinske mreže sa patrolnim vozilom kojim se neprestano kontrolira propuštanje uličnih plinovoda.
KeywordsMaintrance Control Safety Testing Metods
Committee MembersIvan Samardžić
Živko Kondić
Marko Horvat
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Mechanical Engineering
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Basic Technical Sciences
Organization of Labor and Production
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeMechanical Engineering, with emphasis in Production Engineering
Academic title abbreviationbacc. ing. mech.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-22
Parallel abstract (English)
This work contains the maintenance procedures and control of the gas network. For security reasons it is necessary to proceed regular control and supervision of the gas network. Control the leaks of underground pipelines, wants to emphasize test methods and the impact of other factors. The work is divided into several sections. The introductory chapter discusses of importance of investment and detection of gas leaks, and importance of providing quality and correctness of gas installation. In second chapter describes the advantages and disadvantages of natural gas what used in gas networks. In the third chapter we talk about the distribution system, gas networks and features that characterize them. Fourth and fifth part provides methods of control of the gas network, rules, guidelines that should be followed during testing to successful localization and found the area that leaks. The last chapter presents the practical work metods/testing gas networks with a patrol car that continuously monitoring leakage of street gas pipelines.
Parallel keywords (Croatian)Održavanje kontrola sigurnost metode ispitivanja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:972411
CommitterJasna Kosić