završni rad
Nove smjernice u prevenciji i liječenju dekubitusa

Vanja Senčar (2015)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za sestrinstvo