Paginacija

Alkoholizam-stil života ili bolest
Alkoholizam-stil života ili bolest
Božena Ščetarić
S povijesnog gledišta konzumacija alkoholnih pića stara je gotovo kao i čovječanstvo. U 19.stoljeću, Magnus Huss je napravio koncept alkoholizma kao bolesti te uvodi naziv "Alcobolismus". Svjetska zdravstvena organizacija 1952. godine alkoholizam definira kao bolest. Nakon završetka Prvog svjetskog rata u gradu Zagrebu s radom započinju prvi dispanzeri za liječenje alkoholičara pod vodstvom dr. Andrije Štampara. Prema etiologiji ne postoje jedinstveni uzroci pojave alkoholizma nego...
Alzheimerova bolest - nezaustavljiva "pandemija"
Alzheimerova bolest - nezaustavljiva "pandemija"
Jurica Ćus
Prisutnost Alzheimerove bolesti sve više je u svijetu kao jedna od epidemija današnjice. 1906. godine Alois Alzheimer prvi je opisao slučaj demencije kod svoje pacijentice A. Deter. Kod većine ljudi prvi se simptomi Alzheimerove bolesti pojavljuju oko 60.-te godine života, sa brzom progresijom. Žene su izloženije nastanku bolesti od muškaraca. Od uočavanja prvih simptoma, nakon pet godina, dolazi do teške demencije. Postoji sve veća svijest o problematici češće pojavnosti...
Alzheimerova demencija i njezin utjecaj na obitelj
Alzheimerova demencija i njezin utjecaj na obitelj
Margareta Slaviček
Demencija je prepoznata kao vodeći javnozdravstveni i gerontološki problem novijeg doba zbog sve većeg rasta starijeg stanovništva u svijetu te postaje prioritet u skrbi kod starijih osoba. Najznačajnija karakteristika je nemogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti te zbog toga dolazi do postupnog propadanja društvenog i intelektualnog života oboljele osobe. Najčešći tip koji se javlja je Alzheimerova demencija kao posljedica Alzheimerove bolesti na koju otpada oko 2/3 svih...
Ambalaža i pakiranja u građevinskoj industriji
Ambalaža i pakiranja u građevinskoj industriji
Darko Bolčević
Rad ne sadrži sažetak.
Ambalaža i pakiranje pčelinjih proizvoda
Ambalaža i pakiranje pčelinjih proizvoda
Tajana Antonina
Svaku robu, koju se planira staviti u promet, mora se zaštititi od nepovoljnih vanjskih utjecaja na način koji će spriječiti njezino rasipanje i omogućiti joj siguran transport do krajnjeg potrošača, a da pri tome sačuva njezinu kvalitetu. Iako se ambalaža smatra prvim vizualnim kontaktom s potrošačima te se zbog toga stavlja naglasak na „oku ugodno“, u današnjem suvremenom svijetu sve više se pridaje pozornost i utjecaju iste na okoliš. Slobodno možemo reći da krilatica...
Ambalaža i pakiranje za vinariju Žerjavić
Ambalaža i pakiranje za vinariju Žerjavić
Dorotea Žerjavić
Diplomski rad je pisan iz predmeta ambalaža i pakiranje, a naslov mu je Ambalaža i pakiranje za Vinariju Žerjavić. Mentor rada je Robert Geček, a student koji ga piše je Dorotea Žerjavić. Ovaj rad je započet s grafičkim rješenjem za vinariju Žerjavić kako bi razradili logotip, naljepnice i ostale potrebne stvari za dobru marketinšku kampanju vinarije. Kako je trenutno velika konkurencija na tržištu vina te menoge vinarije konkuriraju potrebno je naći najprivlačnije...
Ambalaža za industriju vina
Ambalaža za industriju vina
Senka Jagarinec
Važan dio marketinga proizvoda je ambalaža. Ona je poveznica između kupca i tržišta, ali i kao nositelj branda, ima veliku ulogu prilikom kupovine i odabira pojedinog proizvoda. Od trenutka proizvodnje do potrošnje proizvoda ambalaža svojom praktičnošću, funkcionalnošću i dizajnom brine o proizvodu i čuva njegovu izvornost i kvalitetu. Zbog svog svojstva i sastava staklena ambalaža smatra se najprikladnijom za sve vrste pića pa tako i vina. Staklo je higijenski čisto i...
Ambalaža za kraft pivo
Ambalaža za kraft pivo
Zdenko Gradečak
Rad ne sadrži sažetak.
Analitički i numerički proračun planetarnog prijenosnika sa stožnicima i optimizacijom gonjenog vratila
Analitički i numerički proračun planetarnog prijenosnika sa stožnicima i optimizacijom gonjenog vratila
Karlo Zrinski
Ovaj diplomski rad na temu „Analitički i numerički proračun planetarnog prijenosnika sa stožnicima i optimizacijom gonjenog vratila“ bavi se pitanjem diferencijalnog prijenosa u automobilu. Rad počinje povijesnim prikazom automobilske evolucije te osnovnim opisom funkcioniranja automobila iza čega slijedi uvod u planetarne prijenosnike – problematika i način rada diferencijala. Nakon uvoda u kratko su opisana postojeća rješenja koja se danas nalaze na tržištu te su pobrojane...
Analitički pregled alata primjenjivih u kontrolingu
Analitički pregled alata primjenjivih u kontrolingu
Ingrid Abraham
Kontroling čini veoma bitnu stavku u svakom poduzeću koje se probija na tržištu. Postoje mnoge definicije kontrolinga, počevši od one koja govori da se kontroling navodi kao filozofija kojom se upravlja poduzećem pa sve do toga da je to skup multidisciplinarnih znanja. U suštini sve se svode na isto, a najbitnije shvaćanje te definicije odnosi se na kontrolu. Stalna kontrola poslovanja omogućava uvid u svakodnevno poslovanje, nedostake i pogreške koje mogu nastati, a...
Analiza 7+1 vrsta gubitaka u odabranom poduzeću
Analiza 7+1 vrsta gubitaka u odabranom poduzeću
Željko Bezak
Ovaj diplomski rad bavi se analizom 7 + 1 vrsta gubitaka prema Lean organizaciji proizvodnje na odabranom poduzeću Bezak MTP d.o.o., s ciljem prezentacije analiziranih gubitaka poduzeću te eliminacijom istih. U prvom dijelu rada postavljeno je tri osnovnih hipoteza te dvije pomoćne, a glavna hipoteza ispituje tvrdnju da poduzeće nije svjesno 7 + 1 vrstu gubitaka prema Lean organizaciji proizvodnje. U radu su obrađene teorijske osnove Leana i njegovih gubitaka. U drugom dijelu rada...
Analiza Sustava za upravljanje dvorištem u distribucijskom centru
Analiza Sustava za upravljanje dvorištem u distribucijskom centru
Dino Nemanić
Cilj ovog rada je analizirati postojeće procese unutar distribucijskog centra, koji je uveo YMS u svoje poslovanje. Opisani su svi dijelovi centra te svi resursi potrebni za analizu. Na početku su definirani osnovni pojmovi distribucijski centar i YMS, jer se sve temelji na njima. Opisan je cijeli proces ulaza robe od porte do izlaza prijevoznog sredstva. Nakon opisanih svih gore navedenih dijelova, odrađene su podrobne analize svih potrebnih dijelova te su izračunati određeni...

Paginacija