Paginacija

Analiza apela oglašavanja i njihov utjecaj na odabir proizvoda
Analiza apela oglašavanja i njihov utjecaj na odabir proizvoda
Marinela Bašić
Oglašavanje je postalo neizostavan dio svakodnevice potrošača, a apeli u oglašavanju sve se intenzivnije koriste kako bi se njima doprjelo do potrošača. Diplomskim radom pod nazivom Analiza apela u oglašavanju i njihov utjecaj na odabir proizvoda teorijski se želi pojasniti pojam oglašavanja, proces oglašavanja i bitni elementi u samom tom procesu. Nakon teorijskog dijela, istraživanje koje je provedeno usmjereno je na utjecaj apela u oglašavanju na potrošača i njegovo...
Analiza apela oglašavanja i njihov utjecaj na ponašanje potrošača
Analiza apela oglašavanja i njihov utjecaj na ponašanje potrošača
Marinela Šubić
Apeli se u oglašavanju koriste još od 18. stoljeća pojavom prvih masovno tiskanih novina. U to vrijeme proizvođači u oglašavanju ističu racionalnu korist svojih proizvoda (opipljive vrijednosti i kakvoća). Prava kreativna revolucija u oglašavanju događa se krajem pedesetih godina prošlog stoljeća kada opipljive vrijednosti proizvoda prepuštaju mjesto neopipljivima. Izbor apela temelji se na potpunom poznavanju tržišta i uvjeta na njemu, ciljne skupine potrošača, te njihovih...
Analiza biciklističke infrastrukture u Gradu Koprivnici
Analiza biciklističke infrastrukture u Gradu Koprivnici
Robert Gadanec
Korištenje bicikla kao oblika kao prijevoznog sredstva predstavlja bitan čimbenik unutar sustava održivog prometa. Povećanjem broja biciklista mijenjaju se i njihove potrebe za boljom i kvalitetnijom infrastrukturom. U ovom diplomskom radu analizirano je stanje biciklističkih staza i ostale prateće infrastrukture za bicikliste na području Grada Koprivnice. Također su navedeni i čimbenici koji utječu na sigurnost biciklista, te njihovu problematiku kretanja u zakonskim okvirima. Uz...
Analiza digitalnih komunikacija festivala na društvenim mrežama u Hrvatskoj
Analiza digitalnih komunikacija festivala na društvenim mrežama u Hrvatskoj
Enio Vešligaj
U radu se saznaje i definiraju društvene mreže, što su one, njihova povijest te njeni elementi i korištenje. Dobiva se osnovno shvaćanje komunikacije putem njih te koje koristi imamo od njihove upotrebe. Stječe se uvid u neke komplikacija i utjecaje na ljude u pretjeranom korištenju i stvaranju ovisnosti. Da bi se shvatili podatci iz istraživanja prvo se proučavaju osnovne statistike vezane za pojedine najpopularnije društvene mreže u svijetu te i pojedini podatci za Hrvatsku....
Analiza distribucijskog sustava duhanskih proizvoda
Analiza distribucijskog sustava duhanskih proizvoda
Ella Tkalčec
Tema ovog završnog rada je analiza distribucijskog sustava duhanskih proizvoda. Distribucija predstavlja važan element logističkih sustava kao jedan od nositelja logističkih procesa. Obuhvaća kretanje proizvoda od proizvođača do konačnog kupca. Sustav distribucije je ukupnost svih gospodarskih jedinica koje su povezane s distribucijom i koje sudjeluju u tokovima realnih dobara, nominalnih dobra i informacija. U ovom radu biti će pojašnjeni pojam, oblici i elementi distribucije,...
Analiza distribucijskog sustava mesa i mesnih prerađevina
Analiza distribucijskog sustava mesa i mesnih prerađevina
Mario Šanjek
Tema ovog završnog rada je analiza distribucijskog sustava mesa i mesnih prerađevina. Na početku rada biti će objašnjeni elementi distribucijskog sustava gdje je objašnjena distribucija u globalu. Zatim će biti opisane specifičnosti u organizaciji distribucije robe u mesnoj industriji, standardi kod skladištenja i distribucije te zakonski zahtjevi. Nadalje će biti objašnjen distribucijski sustav u mesnoj industriju „Koka“. Tu je detaljno objašnjena sva procedura distribucije...
Analiza distribucijskog sustava prehrambenih proizvoda
Analiza distribucijskog sustava prehrambenih proizvoda
Bruno Češnjaj
Prodaja i distribucija osnovni su pokretači aktivnosti poduzeća. Dok se prodaja odnosi na ponudu proizvoda (cijena osobine i sl.), distribucija predstavlja put koji proizvod prijeđe od proizvođača do potrošača. Distribucija je preko prodaje povezana sa svim ostalim funkcijama u poduzeću. Dakle, da bi ostvarili postavljene ciljeve, moramo znati koliko moramo prodati, a time i nabaviti te svakako, uz ostale čimbenike, za realizaciju tog cilja provesti kvalitetnu promociju i imati...
Analiza distribucijskog sustava robe široke potrošnje
Analiza distribucijskog sustava robe široke potrošnje
Matija Komorski
Cilj ovog završnog rada je analizirati distribucijski sustav robe široke potrošnje na primjeru poduzeća XY. Distribucija za gospodarstvo, odnosno za poduzeća predstavlja veliki izazov zbog sve više zahtjeva koje kupci imaju od proizvoda odnosno proizvođača. Zbog toga je u prvom dijelu rada definiran pojam distribucije, navode se i objašnjavaju sve potrebne stavke kao što su: elementi, sudionici i pokazatelji distribucije. U drugom dijelu rada prikazani su pojmovi kanala...
Analiza distribucijskog sustava tvrtke "Lagermax"
Analiza distribucijskog sustava tvrtke "Lagermax"
Marko Mrzljak
Cilj ovog završnog rada jest analizirati proces distribucije robe na primjeru tvrtke Lagermax AED Croatia te upoznati čitatelja s uslugama koje tvrtka pruža. Sama distribucija za gospodarstvo, odnosno za tvrtke, predstavlja velik izazov zbog sve više zahtjeva koje kupci imaju od proizvoda, a samim time i od proizvođača. Upravo iz tog razloga u prvom dijelu rada definiran je pojam distribucije, navode se i objašnjavaju sve potrebne stavke kao što su elementi, sudionici distribucije,...
Analiza djelovanja opskrbnog lanca
Analiza djelovanja opskrbnog lanca
Kristina Horvat
Potreba i trend smanjenja troškova u suvremenim gospodarskim sustavima postavili su nove uvjete poslovanja u poduzećima i tvrtkama. U razvoju tehnologija i proizvodnje može se postići vrlo malo. Zbog toga sve veći značaj imaju logistika i optimizacija opskrbnih lanaca. Uvođenje adekvatnih logističkih modela optimizacije u svakodnevno poslovanje postaje primarna zadaća suvremenih poduzeća. U ovom radu bit će detaljno prikazani elementi logističkog sustava, faze i ciklusi...
Analiza ekonomske isplativosti izgradnje po principu "pasivne kuće"
Analiza ekonomske isplativosti izgradnje po principu "pasivne kuće"
Nikola Čoklec
U ovom radu spomenut ću zašto je bitno raditi na razvijanju pasivnih i nisko-energetskih objekata u svijetu, s obzirom na to da je rast porošnje energije jedan od najvećih problema današnjih, ali i budućih generacija. U jednom djelu ovog rada spominjat ću sva osnovna načela projektiranja kojih se mora pridržavati da postignemo koncept pasivne kuće, ali odmah ću i spomenuti da se neki od tih načela mogu koristiti i kod projektiranja ostalih objekata kod kojih tada dolazi do...
Analiza ekonomske nejednakosti u Hrvatskoj
Analiza ekonomske nejednakosti u Hrvatskoj
Rahela Crkvenčić
Glavni cilj ovog rada je istraživanje kretanja nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Nejednakost je tema koja je za istraživanja vrlo bitna. Ona, s jedne strane, može biti poticajna za bolji rad, za investicije u obrazovanje, te investicije općenito, ali samo ako je rezultat razlika u tržišnim ishodima, odnosno razlika u proizvodnosti. S druge strane, ako je ima previše, smanjuje prozvodnost jer onemogućuje obrazovanje sposobnih siromašnih osoba, donosi političku nesigurnost te...

Paginacija