Paginacija

Analiza procesa distribucije robe u tvrtki
Analiza procesa distribucije robe u tvrtki
Martina Bugan
Distribucija obuhvaća tijek gotovih proizvoda, od završetka procesa proizvodnje do konačne potrošnje. U distribucijskom sustavu, uz potražnju za robom, bitni su i distribucijski kanali - skup mjera i aktivnosti kojim roba stiže do krajnjeg potrošača. Osim distribucijskih kanala sustav distribucijske logistike obuhvaća i fizičku distribuciju. U ovom završnom radu također će se govoriti o skladištu kao mjestu za smještaj i čuvanje robe te, skladištenju kao aktivnosti koja...
Analiza procesa komisioniranja u skladištu poduzeća Tisak d.o.o. Varaždin
Analiza procesa komisioniranja u skladištu poduzeća Tisak d.o.o. Varaždin
Domagoj Županić
U ovom završnom radu prikazana je problematika komisioniranja u poduzeću Tisak d.d . Proces komisioniranja odvija se u skladištu te je stoga jedan od elemenata sustava logistike. Logistike se kao znanost i gospodarska aktivnost afirmira u drugoj polovici 20. stoljeća. Logistički se sustav sastoji od niza elemenata koji su međusobno povezani. Taj sustav čini transport, skladištenje, zalihe, distribucija, manipulacije, čimbenik – čovjek, informacije, integracija. Jedan od...
Analiza procesa nabave robe u tvrtki
Analiza procesa nabave robe u tvrtki
Sanela Kovačić
Obzirom da je naručivanje važan segment svake tvrtke, potrebno ga je pobliže objasniti. Pojam nabave pojavljuje se u užem i širem smislu. Veliku ulogu u odvijanju procesa nabave imaju elementi fizičke distribucije (isporuka robe i narudžba, zalihe, skladištenje, manipulacija robe te prijevoz). Proces naručivanja započinje nalogom za nabavu, nakon koje slijedi upit, ponuda, narudžba te ostali bitni elementi sve do računa, odnosno fakture.
Analiza procesa nabave u poduzeću
Analiza procesa nabave u poduzeću
Kristina Maček
U ovom radu opisuje se sustav distribucije uz naglasak na nabavu. Nabava je temeljna funkcija poslovnog sustava koja je neophodna za nesmetano funkcioniranje poduzeća. Da bi se lakše razumio sam pojam nabave daje se primjer nabave iz poduzeća – MIPCRO d.o.o.
Analiza procesa obrade pomoću CNC stroja
Analiza procesa obrade pomoću CNC stroja
Antun Fruk
Ovim radom obrađena je tema analize procesa obrade pomoću CNC stroja. Prikazan je povijesni razvoj CNC tehnologije obrade, razlika između CNC i NC tehnologije, programiranje CNC stroja, prikazana je sklopovska arhitektura CNC stroja, te objašnjeni pojedini dijelovi CNC stroja. Pojašnjena je uloga programabilnog logičkog upravljača u CNC sustavu upravljanja. Kroz jednostavan primjer prikazan je proces izrade elementa u CAD programu, generiranje NC (.nc) datoteke pomoću CAM...
Analiza procesa povrata sekundarnih sirovina
Analiza procesa povrata sekundarnih sirovina
Katarina Carek
Povratna logistika jedna je od grana logistike te je izrazito važna i potrebna. Nju se još naziva i logistika zbrinjavanja jer obuhvaća otpad koji je objekt toka. Brigom o povratnoj logistici smanjuju se troškovi, a povećava kvaliteta poslovanja, što kod proizvoda što kod usluga. Vrlo je važno obratiti pozornost na sve mogućnosti koje nudi povratna logistika, od povrata proizvoda do prerade otpada u nove sirovine.
Analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća Podravka d.d.
Analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća Podravka d.d.
Suzana Varović
Predmet ovog rada je financijska analiza Podravke d.d. kako bi se utvrdilo stanje poslovanja poduzeća. Horizontalnom i vertikalnom analizom analizirat će se bilanca i račun dobiti i gubitka. Osnovni cilj je predstaviti uspješnost dosadašnjeg poslovanja Podravke d.d. temeljem horizontalne i vertikalne analize bilance i računa dobiti i gubitka od 2013. do 2016. godine. Ime kompanije Podravka potječe od naziva za stanovnicu Podravskog kraja, u kojem se nalazi sjedište tvrtke. Nastala je...
Analiza protokola i neverbalne komunikacije Kolinde Grabar Kitarović
Analiza protokola i neverbalne komunikacije Kolinde Grabar Kitarović
Vanessa Vucković
Tema ovog diplomskog rada jest povezanost, važnost i moć neverbalne komunikacije u određenom protokolu. Rad se fokusira na usporedbu sličnosti i razlika u pogledu protokola i same neverbalne komunikacije na primjeru sada bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, koristeći se primjerima dostupnima u medijima, posebice u televizijskim emisijama sučeljavanja netom završenih predsjedničkih izbora. Svaka uređena društvena zajednica ponaša se, odnosi i postupa po unaprijed...
Analiza različitih čimbenika na emigracije medicinskih sestara i tehničara iz Republike Hrvatske
Analiza različitih čimbenika na emigracije medicinskih sestara i tehničara iz Republike Hrvatske
Leonard Ljubić
Sestrinstvo kao profesija temelji se na holističkom pristupu u čijem je središtu pacijent kao subjekt zdravstvene njege. Kako bi medicinske sestre i tehničari mogli na odgovarajući i smislen način voditi brigu i skrb za pacijenta, osim određene razine empatije te odgovarajućih kognitivnih i manualnih kompetencija, vrlo je važan tim u kojem zdravstveni djelatnik kao pojedinac surađuje. Za kvalitetnu zdravstvenu skrb, bez obzira o kojoj se razini zdravstvene skrbi radi, važan je...
Analiza razvoja željezničkog prometa u RH
Analiza razvoja željezničkog prometa u RH
Mihael Horvat
Tema završnog rada je analiza razvoja željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj. U radu je obrađen sam početak i razvoj željeznica i željezničkog prometa u svijetu, također početak željezničkog prometa prvo na prostoru Hrvatske te kasnije i u samoj Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska sa svojim neobičnim teritorijalnim oblikom i geografskim položajem se nalazi na jako povoljnom mjestu unutar Europe koji ima veliki potencijal u željezničkom prometu što pokazuju i važni...
Analiza razvojnih okruženja za PLC
Analiza razvojnih okruženja za PLC
Dejan Rešetar
U radu je provedena analiza sljedećih razvojnih okruženja za PLC (eng. Programmable Logic Controller): em4 soft, Step-7/MicroWIN v4.0, Codesys v3.5 i SoMachine Basic v1.4 SP1. Napravljen je i kratak uvod u povijest PLC-a kako bi se objasnio razlog razvoja PLC tehnologije. Sva navedena programska okruženja su instalirana na isto računalo te su istražene prednosti i nedostatci. Osim rada s programskim okruženjima PLC sustava, obrađene su komponente PLC sustava, PLC komunikacija i...
Analiza sadržaja dnevnih novina na primjeru zastupljenosti visokog obrazovanja
Analiza sadržaja dnevnih novina na primjeru zastupljenosti visokog obrazovanja
Valentino Ratkajec
U radu je istražena, analizirana i prikazana pojavnost teme obrazovanja u medijskom prostoru troje vodećih dnevnih novina u Hrvatskoj. Osim analize, opisana i objašnjena je uloga medija u društvu te kako masovni mediji utječu na svakodnevni život publike i pojedinca. U svrhu istraživanja, objašnjena je i sama analiza sadržaja kao istraživačka metoda. Utjecaj masovnih medija na život suvremenog društva ima veliki utjecaj. Stoga je bitno znati kako je jedna od značajnih i bitnih...

Paginacija